רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java- חלק א - עצמים תחילה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
342

בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30

הפניה לשלבים בפתרון בעיה אלגוריתמית - עמוד 29

571

 

דוגמה פתורה 1 : עיגולים
ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c.

 

יש להחליף בהערה קלט צבע

573-74

דוגמה 2 : ספרים רבותי
טעות בדוגמה הפתורה 

דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"

574

דוגמה פתורה 3 : תלמיד
התכונה int grd 

יש לשנות ל int [] grd

578-79

תרגיל 7 - מטבעות
שורה ראשונה בעמוד 79, הפעולה getMoney 

יש להחליף לפעולה getValue

6103

תרגיל 21 - מועמד לעבודה
התכונה int code 

יש לשנות ל String code

8153

דוגמה 5 : חבר מושבעים
טעות בדוגמה הפתורה 

דוגמה מתוקנת "דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"

8154

דוגמה פתורה 6 ללא שם

שם הדוגמה : משחק קוביות

8170

דוגמה 11 : טמפרטורה
בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" 

מצב העצם אחרי כל 4 שעות

9181

תרגיל 13 
כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" 

יש לשנות ל"Park"

9183

דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה
"...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" 

יש לשנות ל Bulpgia

9190

דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף
משקל כל מטבע 10 גרם 

משקל כל מטבע לפחות 10 גרם