רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
342

בעמודים 42, 44 בשורה ראשונה בעמוד - הפניה לעמוד 30

הפניה לשלבים בפתרון בעיה אלגוריתמית - עמוד 29

445-46

כותרת : תוכנית בשפת Java
כותרת : כתיבת תוכנית בJava 

תוכנית בשפת C#
כתיבת תוכנית ב C#

571

דוגמה 1 : עיגולים
([]public static void Main(string args

יש לשנות ל (string [] args )

571

דוגמה פתורה 1 : עיגולים
ההערה קלט רדיוס השנייה עבור המשתנה c. 

יש להחליף בהערה קלט צבע

573-74

דוגמה 2 : ספרים רבותי
טעות בדוגמה הפתורה 

דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"

574

דוגמה פתורה 3 : תלמיד
התכונה int grd 

יש לשנות ל int [] grd

698

תרגיל 21 - מועמד לעבודה
התכונה int code 

יש לשנות ל string code

8145

דוגמה 5 : חבר מושבעים
טעות בדוגמה הפתורה 

דוגמה מתוקנת "דוגמאות פתורות" ב"אתר מלווה ספר"

8146

דוגמה פתורה 6 ללא שם

שם הדוגמה : משחק קוביות

8162

דוגמה 11 : טמפרטורה
בסוף התרגיל : "..מצב העצם אחרי כל ארבעה ימים" 

מצב העצם אחרי כל 4 שעות

9170

הפעולה addGrd באות קטנה

יש לשנות ל AddGrd
דוגמה מתוקנת ב"דוגמאות פתורות" באתר מלווה ספר 

9173

תרגיל 13 
כותרת תרשים הטיפוס "Jumper" 

יש לשנות ל"Park"

9175

דוגמה פתורה 4 : בול פגיעה
"...לפניך תרשים לטיפוס Boolpgia" 

יש לשנות ל Bulpgia

9183

דוגמה פתורה 6 : האם המטבע מזויף
משקל כל מטבע 10 גרם 

משקל כל מטבע לפחות 10 גרם