מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

קישורים להמלצה

קישורים בנושא: חקרשת - WebQuest

שם המוסדכתובת האתרמה באתר?
מצגת הסבר חקרשתhttp://www.tikshuv.org.il/moodle/mod/r
esource/view.php?inpopup=true&id=10045

מחברת: ד"ר ניצה מעוז

מצגת המסכמת מהו חקרשת, מה מרכיבי משימת חקרשת, דוגמאות לפעילויות חקרשת, ועוד.

אתר חקרשת באנגליתhttp://projects.edtech.sandi.net/s
taffdev/buildingblocks/p-index.htm

אתר המציג את מרכיבי המשימה בחקרשת כולל דוגמאות לניסוחים בכל מרכיב / שלב במשימה.

כמו כן אפשר למצוא באתר דף למורה.

חקרשת - תמצית...http://wiki.ohalo.ac.il/index.php?title=

האתר/הדפים נכתבו בפלטפורמת וויקי באתר של מכללת אוהלו.

 

מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני