מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

2 יחידות לימוד - שאלון 899222

בגרות ביסודות מדעי המחשב - שאלון 899222

שאלון להורדה פתרון הבחינה
בשפת #C
פתרון הבחינה
בשפת Java
 שאלון תשע"ד, 2014-
קובץ להורדה
הפתרונות נמצאים בספר
מיקוד 2015 ביסודות
מדעי המחשב ב-C#
הפתרונות נמצאים בספר
מיקוד 2015 ביסודות
מדעי המחשב ב-Java
 שאלון תשע"ג, 2013-
קובץ להורדה
 שאלון תשע"ב, 2012-
קובץ להורדה
 שאלון תשע"א, 2011-
קובץ להורדה
 שאלון תש"ע, 2010-
קובץ להורדה
 שאלון תשס"ט, 2009-
קובץ להורדה
 פתרון 2009 ב #C
קובץ להורדה
 פתרון 2009 ב Java
קובץ להורדה
  שאלון תשס"ח, 2008-
קובץ להורדה
 פתרון 2008 ב #C
קובץ להורדה
 פתרון 2008 ב Java
קובץ להורדה
 שאלון תשס"ז, 2007-
קובץ להורדה

 פתרון 2007 ב #C
קובץ להורדה
 פתרון 2007 ב Java
קובץ להורדה
 שאלון תשס"ו, 2006-
קובץ להורדה

 פתרון 2006 ב #C
קובץ להורדה
 פתרון 2006 ב Java
קובץ להורדה
 שאלון תשס"ה, 2005-
קובץ להורדה

 פתרון 2005 ב #C
קובץ להורדה
  פתרון 2005 ב Java
קובץ להורדה
 שאלון תשס"ד, 2004-
קובץ להורדה

פתרון 2004 ב #C
קובץ להורדה 
 פתרון 2004 ב Java
קובץ להורדה
  שאלון תשס"ג, 2003-
קובץ להורדה
 פתרון 2003 ב #C
קובץ להורדה
 פתרון 2003 ב Java
קובץ להורדה
שאלון תשס"ב, 2002-
קובץ להורדה
 פתרון 2002 ב #C
קובץ להורדה
  פתרון 2002 ב Java
קובץ להורדה
שאלון תשס"א, 2001-
קובץ להורדה
 פתרון 2001 ב #C
קובץ להורדה
 פתרון 2001 ב Java
קובץ להורדה
שאלון תש"ס, 2000-
קובץ להורדה
פתרון 2000 ב #C
קובץ להורדה
פתרון 2000 ב Java
קובץ להורדה
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני